.

Szerzőink


Szerzők és műveik
 
 
2010. I. évfolyam
Az adatok a lap- és oldalszámra mutatnak. A további évfolyam adatainak feldolgozása folyamatosan történik.
 
A
Apró Ferenc dr. irodalomtörténész
    Vásárhelytől az operáig. Kenéz Ernő operaénekes. 4/11
Aranyossy Szilárd orvos, fotóművész  
    Kohán György – festés közben - . Fotó. 4/4
    Kohán György – cicával - . Fotó. 4/5
Árva László középiskolai tanár
    Recenzió. Séta bölcsőhelyem körül 1-2. kötet. Vál. és Szerk. a kísérő tanulmányt írta: Benák Katalin és dr. Péter László. 4/29
Atilio Giuseppe
    Születésnapomra. Ford. Francesco Terrestre / Földesi Ferenc 2/19
B
Bagi Zoltán fordító 1/10
Bán Aladár fordító 1/15
Bán Csaba református lelkipásztor
    Köszöntő. Üdvözítő született ma nektek...4/3
Bánki Vera II/17
Bányai Béla festőművész
    Elvégeztetett. Olaj. 3/22
Bányai Erzsébet festőművész
    Önarckép. Festmény. 1/27
Bara Viola  / Faragó Ibolya jogász, költő
    Haikuk. III/7
Benák Katalin / Fuchszné Benák Katalin kulturális szakember, publicista
    A fonaltól a templomcifrásig. Paulik Sándor kékfestő és Sárosi Mihályné Tolnai eszter hímző. 3/17
    A hagyomány kötelez. Varga Sándor néptáncos, népi kultúra gyűjtője. 4/22
    A szépség az utcán hever. Beszélgetés Licien Hervé fotóművészről Gáti György fotóművésszel 2/28
    A Szolidaritás és Hódmezővásárhely. Társszerző: Biernacki, Karol 3/11
    A szülőföld üzenete. A Paraszt Párizstól – Pósa Lajosig. 2/21
    Dél-Alföldi Magyar Kézműves Remekek Brüsszelben. 4/30
    Dr. Gyulai József professor emeritus. 4/12
    Endymion és Csokonai Vitéz Mihály 1/22-23
    Hit nélkül nem lehet élni! 2/14
    Hódmezővásárhely-Szegedi Kép-Szöveg Testvérület. Együtt-gondolkodás dr. Cserjés Katalin tanárnővel. 3/28
    Jegyzet. 2/3
    Köszöntő 1/3
    Mártély örök. Bányai Béla festőművész. 3/22
    Szénási János fazekas, a Népművészet Mester. Fotó. 2/5
    Vásárhely kerámiaöröksége 2/6
Benyhe András tanuló
    Mária oltár. 4/7
Berényi Károly dr. orvos
    Az Erdélyi Szépmíves Céh — és az Erdélyi Helikon. 1/19
Béres Dezső helyismereti kutató 3/26
    Causam Dicit & Arbitrium: Egy baráti polémiához. Pásztor János: A vízmerítő alkotásáról. 3/27
Biernacki, Karol dr. történész 1/10
    A Szolidaritás és Hódmezővásárhely. Társszerző: Benák Katalin. 3/11
Bodó Csaba fafaragó
    Székelykapu Hódmezővásárhelyen. Fotó. Benák Katalin 2/11
Bodó Péter művészettörténész
    Borsos József – A susáni református templom 3/25
    Sándy Gyula és a Református Főgimnázium. 2/22
Bodor Zoltán festőművész
    Téli szellőztetés. Festmény 1/35
Borbás Rozália  Simonné Bereczki Sára középiskolai tanár
    Endymion. 1/23
Borus Gábor helytörténész
    Könyvismertetés. Elek András: A Kárpátokból a Vásárhelyi Pusztára: A Maczelka család 300 éves története. 4/21
C
Csányi Viktor régész
    Újabb 16. századi éremkincs a Tornyai János Múzeum gyűjteményében. 3/18
Csikós András festőművész
    A torony árnyéka. Olaj. 4/32
    Eső a János téren. Olaj. 4/32
Csikós János szobrász, öntő mester IV/32
D
Donka Gábor fotós 3/19,
Dozvald János fotóművész 4/22-23
Dömötör Mihály fotóművész 4/2
Dratsay Zsigmondné tanár  
    Egy kislány emlékképei a második világháborúból. 4/25
E
Enyedi Zoltán fotóriporter
    Fodor József festőművész. Művészportré. 1/28
Erdős János, Vitéz. festőművész
    A norioi kolostor, Grúzia. Akvarell. 3/7
    A pásztorok. Linómetszet. 3/6
    Grúz nő portréja. Akvarell. 3/1
    Mártély. Akvarell. 3/32
    Női portré. Olaj. 3/2
    Napraforgó. Akvarell. 3/2
    Vásárhelyi tanya. Akvarell. 3/32

Erdős Péter festőművész
    Egy művészcsalád – Vitéz Erdős János nyomában. 3/4
    Téli alkony Mártélyon. Olaj. 3/2
F
Fazekas Gábor mérnök
    Mozaikok a majolikagyár történetéhez 2/7
Fehér József író – költő
    Lovagként a magyar kultúra szolgálatában. 3/24
    Versekkel az európai kultúráért. 4/23
Fenyvesi Félix Lajos író – költő  
    Három portré: Az Úr hangja – Bessenyei Ferenc 90. születésnapján. 2/16
    Három portré: Az új haza reménye – Csoóri Sándor 80. évére. 2/16
    Három portré: A bűvölő kéz – Kass János emlékére. 2/16
    Utcai halál. dr. Benyhe János emlékére. 4/19
Ferge Roland  filmes
    Református templom részlete. Fotó. 3/23
Fila Béla dr. teológus, filozófus.
    Vallás és esztétika. 4/6
Francesco Terrestre 2/19
Fuchsz Máté mérnök. Fotó. 3/24
G
Gaál Györgyi középiskolai tanár, fotós
    Családi emlékek. Fotó. 4/21
    Roland a fénykrónikás. Ferge Roland. 3/23
    Asziszi Szent Ferenc. Fotó. 4/6
    Belvárosi római katolikus templom. Fotó. 4/6
    Templombelső. Fotó. 4/6
Gáti György fotóművész
    Lucien Hervé, született Elkán László. Fotó. 2/32
Gránitz Miklós fotóművész 4/22
Grezsa István dr., orvos
    Memento. 1/10,
Gyulai József dr. professzor, fizikus
    Mátyás Sándor. 4/13
H
Herczeg Mihály helytörténész
    Herczeg Mihály: Arvi Jarventaus és Hódmezővásárhely. 1/11
Hézső Ferenc festőművész
    Emlékek a nagy formátumú művészről. Kohán Györgyről a vásárhelyi hétköznapokban. 4/5
    Hézső Ferenc gondolatai. 3/3
    Szubjektív reflexiók Füstös Zoltánról – a mesterről, és atyai jóbarátról – 2/23
    Vásárhelyi pálinkás butykos. Fotó. 2/1
Homoly Erzsébet
    Gábor Emese szobrász - Pósa Lajos című alkotásával és gyermekeivel 2/20
I
Ilosfalvyné Záhonyi Magdolna 4/24
Imolya Imre dr. jogász
    Vásárhelyi jogász almanach 4/20
J
Jarventaus, Arvi író, lelkész
    Hősök fája. 1/15
K
Kádár Béla festőművész
    Női akt. Olaj. 3/29
Kádár Péter dr. középiskolai tanár
    In memoriamPákozdy László Márton. 4/18
Kajári Gyula grafikusművész
    Gróf Széchenyi István. 1/5
    Kajári Gyula véste korsó 2/7
Kass János grafikus művész
    PsalmusHungaricus – Szent Dávid. Grafika. 2/17
Kazimiera Illakowiczówna költő
    Katyni Szűz Anya. 1/10
Kiss Gy. Csaba dr. professzor, irodalomtörténész
    Városkép lengyel ecsettel. Stanislaw Vincenz lengyel író Vásárhelyen. 3/10
Kiss Margit néprajzkutató
    A református ótemplom 18. századi faberendezése. 4/8
Kohán György festőművész
    Anya gyermekével. Olaj. 4/1
    Gyümölcsszedő asszony. Olaj. 4/2
    Tanya úttal. Olaj. 4/2
    Vásárhelyi utca. Olaj. 4/2
Korody-Paku István zongoraművész
    Benyhe János halálára. 4/19
Kovács Ferenc helytörténész
    A hódmezővásárhelyi országzászló rövid története. 3/8
Kovács István középiskolai tanár
    A sportágalapító. Beszélgetés Nagyillés Mihály nyugalmazott iskolaigazgatóval. 2/24
    Dátumböngésző. 1/33
    Dátumböngésző. 2/26
    Dátumböngésző. 3/14
    Dátumböngésző. 4/17
    Emléktöredékek egy honismereti verseny hőskorából. 3/21
    Mivel írta be nevét Vásárhely a magyar és európai régészet történetébe? Beszélgetés Bokorné Nagy Katalin régésszel. 4/10
    Vásárhelyről írták. 3/29
Kovácsné Héjja Erika tanár, zenei könyvtáros
    Ilosfalvy Róbert. 4/24
Kőszegfalvi Ferenc helytörténeti kutató
    Három haiku. 4/11
    Édesanyám szótárából. 4/26
Kun Miklós Jenő mérnök 2/21
L
Lénárt Gábor egyetemi hallgató 3/27
Lőkösné helytörténész 1/9,
Lőrincz László író, költő
    Megőrzöm nektek. 1/21
M
Mágori Sándor fényképész mester 2/13,
Makó Imre levéltáros 1/7
    Egy emlékirat a román megszállásról 2/8
Mészáros Tamás, dr. történész  
    Egy kubikos-rendőr feleségének viselt dolgai 3/14
Mónus Ferenc fazekas mester  
    Bödön. 2/2
N
Nagy Imre dr. művészettörténész  
    Egy rejtőzködő életmű. Bányai Erzsébet festőművész. 1/27
    Fodor József -  a krónikás festő. 1/28
    Kohán György születésének centenáriumán. 4/4
    Szubjektív gondolatok az 56. Vásárhelyi Őszi Tárlatokról. 1/34
    Vásárhely titkos kincsei I. Válogatás Wiener Tibor gyűjteményéből. 3/29
Nagy Vera néprajzkutató
    Bödön. Mónus Ferenc kerámiája. Fotó. 2/2
    A vásárhelyi fazekasság túlélési stratégiái a 20. században. 2/2
Návay Sándor szobrászművész
    Gróf Széchenyi István bronz portréja. 1/1
    Lány kutyával. 1/2
Nemes Fekete Edit szobrász - keramikus művész II/6
Németh Ágnes dr. középiskolai tanár
    Életalapító. Németh László fiatalkora 4/14

P
Pannonhalmi Zsuzsa szobrász - keramikus művész 2/6
Papageorgiu Andrea festőművész
    Szobám Somogyfajszon. Festmény. 1/35
Patyi Árpád fotóművész 4/22-23
Paulik Klára 3/16
Pogány Gábor dr. művészettörténész  
    Csikós András vásárhelyisége. A torony árnyéka. 4/29
Poós László szobrászművész
    Gondolatok, egy jó helyre került szoborról. 2/30
Poós László és Tölgyesi Poós Anna
    Wass Albert szobra. 2/31
Presztóczki Zoltán levéltáros
    In memoriam Vitéz Endrey Antal. 2/13
Przewoznik, Andrzej  lengyel miniszter
Katyn- Tömeggyilkosság, politika, erkölcs. 1/8
R
Radics István helyismereti gyűjtő
    Betlehemezés. Részlet Radics István: A tűnőben – egy 80 éves galambász emlékei. Kézirat. Szerk.: Varga Tóth Bálint. 4/9
Rostás Hanna középiskolai tanuló
    Kárász József: Göröngyös út regénye alapján. Esszé. 1/24
Rosztóczyné Kenéz Julianna középiskolai tanár
    Hugo Hartung regényhőse – dr. Csiky János életútja. 2/18
S
Simon Ferenc középiskolai tanár,
    A léthimnusz poétikája. Lőrincz László költészete. 1/20
Sonkoly Tibor festőművész
    Közel egymáshoz. Festmény. 1/36
Spissák Lajos, dr. fotográfus, főiskolai tanár
    A Hódmezővásárhelyi Rotary Club története. 4/16
Sylvester Lajos író
    Egyek vagyunk 2/11
SZ
Szabó Éva író, költő
    Vásárhelytől – Vásárhelyig. Emlékképek Kenéz Ernő operaénekes életéből. 4/11
Szabó Sándor fazekas mester 2/7
Szabó Pál dr. író-költő, egyetemi tanár
    Akinek lakása volt a katedrája. 4/18
    Hull a magyar... 3/9
    Kepler álma. 2/29
    Mikor a színészek beértek a városba, megszólaltak a harangok... Recenzió Földvári László: Mikor a színészek beértek a városba, megszólaltak a harangok...című könyvéről. 3/20
    Történettudományi Találkozó. 2/26
Szenti Csilla levéltáros
    Levéltől gyökérig. Hasznos tanácsok kezdő családfa-kutatóknak. 4/21
Szenti Ferenc költő
    Pannon ének három hangra. Csikós András festőművész emlékére. 4/28
Szenti Tibor író, néprajzkutató
    Az áldozathozatal szép példái. Összeáll. Szenti Tibor 2/15
    Tanya. Fotó: 2/15
    Vekerdi László emlékére. 1/30
Szepesi Judit könyvtári informatikus
    A Jövendő. Irodalmi, művészeti és kritikai szemle (1910-1912) 1/18
Szigeti János , helytörténész, tanár
    A soát túlélt zsidó gyermekek otthona. 1/16
Szűcs Anita Kata középiskolai tanuló
    Ambrus Sándor: Ünnepi terítékek. Fotó. 4/31
T
Tóth Dávid egyetemi hallgató
    Az Írógép. 1/25
    Lány, kékben. 1/25
    Dalí-intermezzo. 1/25
    Évákhoz. 1/25
Tölgyesi Poós Anna szobrászművész 2/31
V
Varga Sándor fafaragó 4/9
Varga Tóth Bálint  4/9
Varsányi Attila dr. levéltáros
    Kultikus tereken. Beszélgetés prof. dr. Blazovich Lászlóval, az elpusztult és Pusztuló Magyar Falvak Egyesületének elnökével, a Pro Urbe Hódmezővásárhelyért kitüntetés díjazottjával 2/12
Varsányi Péter István dr. egyetemi tanár
Gróf Széchenyi István és Hódmezővásárhely. 1/4
Várhelyi Tímea festőművész
    I. 17. festmény. 1/35
Vass Csaba grafikusművész
    Megőrzöm nektek. Grafika. 1/21
Vincze Ferenc dr. orvos  
    Kívül a „Látóhatáron” avagy egy kulturális szamizdat folyóirat Vásárhelyen. 3/15
Vörös Géza festőművész
    Női portré. Tempera. 3/31
W
Wartha Vince Alapítvány 2/6

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok