.

Sulyok Csaba: Fejezetek a hódmezővásárhelyi könnyűzene történetéből 16. rész

Dallamok a laktanyából

Adalékok a hódmezővásárhelyi honvéd tánczenekar, a helyőrség népi zenekara és a helyőrségi zenekar történetéhez

 

A dolgozat a LÖSZ Fesztiválon 2023. július 15-én elhangzott „A hódmezővásárhelyi honvédségi tánczenekar 1957 és 1963 közötti történetéből” című előadásom szerkesztett és bővített változata. Köszönettel tartozom Prágai Józsefnek, aki – a sajtóanyag mellett – az elsőszámú forrása a dolgozatban közölt információknak.

Nagy hagyományokkal bír a hódmezővásárhelyi laktanya állományából alakított katonazenekarok története. Az 1920-ban Szegeden alakult előd zenekar 1951-ben került át Hódmezővásárhelyre (Délmagyar.hu), és a helyőrségi zenekar napjainkban is töretlen népszerűségnek örvend.

 

A hódmezővásárhelyi honvédségi tánczenekar

 

Az 1950-es évek végén a városban rendezett zenés, táncos események miatt fokozott igény mutatkozott a tánczenét játszó együttesek iránt, ezekből azonban nem működött sok Hódmezővásárhelyen. A vásárhelyi „tánczenekarhiány” orvoslására 1957 januárjában újra életre hívták a honvédségi tánczenekart, amelynek működése 1955 és 1957 között szünetelt. A zenekar indulását nehezítette a hangszer-, és kottahiány, ezekkel a nehézségekkel a korszak szinte minden zenekarának szembe kellett néznie (CsMH, 1957. október 29., 4. p.). A 16 tagú, főleg hivatásos zenészekből álló zenekart Hegyes György hadnagy vezette. Első fellépésükre a Tiszti Klubban (Fegyveres erők klubja) került sor január 19-én, amin közreműködtek Kevei Zsóka és Keméndi András szegedi énekesek (CsMH, 1957. január 16., 3. p.). A zenekar hamarosan játszott (január 27-én) a Fekete Sasban is, ahol délután négyórától a nagyközönség előtt mutatkoztak be az ötórai teán (CsMH, 1957. január 25., 4. p.). Az év további részében február 3-án a harisnyagyár kultúrotthonában léptek fel, ahol táncestélyt tartottak este hét órától másnap reggel négy óráig (CsMH, 1957. február 2., 3 p.). Március 10-én a Fekete Sas nagytermében megrendezett bálon játszottak, az akkori belépődíj 4 forint volt (CsMH, 1957. március 8., 5. p.). Május 8-án a Postás Otthonban, „táncújdonság bemutatója” keretében hívták a hallgatóságot (CsMH, 1957. május 19., 7. p.). Június 15-én a városi nőtanács sörestjén szolgáltatta a zenét a honvéd tánczenekar a volt pártoktatás házában (korábban a Kaszinó épülete, Zrínyi utca 1.), a „belépti díj egy pohár sörrel együtt 5 forint” volt (CsMH, 1957. június 15., 3. p.). Június 22-én ugyanitt, már az IH megnyitóján léptek fel CsMH, 1957. június 25., 4. p.). „Jazz-parádé” címmel ősszel új műsort állított össze a honvédzenekar, amit a tudósítások szerint a legismertebb külföldi és magyar tánczenékből állítottak össze. A korabeli tudósítás kiemelte a produkcióból Csonka Tibor pózán-, Hegyes György xilofonszólóját, és Markovics József Chappy-táncparódiáját. Az előadáson közreműködött N. Pataki Gizi táncdalénekesnő, a műsort konferálta és bűvészmutatványokkal színesítette Müller Béla (CsMH, 1957. október 24., 3. p.). A műsor része volt Hegedűs Endre Utazás a világ körül című zenei összeállítása (CsMH, 1957. október 29., 4. p.). November 9-én ismét az IH-ban léptek fel egy kabaréesten (CsMH, 1957. november 9., 3. p.). A honvéd tánczenekarnak „Jazz-parádé” című műsorával megye szerte 20 fellépése volt (CsMH, 1957. december 25., 3. p.), többek között Kübekházán (CsMH, 1957. december 13., 2. p.), Nagymágocson. Vásárhelyen a PMK-ban karácsony első napján délután 5 és 8 órai kezdettel adták elő műsorukat.

A sajtó a honvédzenekar sikeréről számolt be, az 1957-es karácsonyi fellépésről való tudósításból az elismerő szavak mellett kitűnik az is, hogy milyen elvárásokat támasztottak a zenekar(ok) felé az előadásmódot illetően.

 

„Az elismerő szavak mindenekelőtt az egységes hangszerelésnek szólnak, valamint annak, hogy a szólistaként is igen jó erőkből álló és a műsort is helyes arányokkal összeállított zenekar mentes volt a nyugati jazz-zenekarokat majmoló magyar táncegyüttesek túlzásaitól. Ez a szolidságra való törekvés, úgy véljük, Hegyes György karnagy érdeme. Még a Chappie-t paparódiázó [parodizáló], csupa ritmus dobos magánszáma is, véleményünk szerint, abba az irányba hatott, hogy nevetségessé tegye az egyes tánczenekarokban gyakori disszonanciát és ízléstelenséget.” (CsMH, 1957. december 28., 2. p.)

 

1958-ban folytatódtak a vásárhelyi honvéd tánczenekar fellépései. A zenekar január 26-án a makói művelődési házban adta elő „Jazz-parádé” című összeállítását (CsMH, 1958. január 26., 7. p.). Az estről készült tudósítás elég kritikus hangvételű a produkció „énekes” részét illetően:

 

„A kisebb mértékű érdeklődés ellenére, a műsor sikeres volt. A zenekar jó benyomást keltett és a Saxofon [szaxofon] kórus kivételével, kifogástalan munkát végzett. Egy énekes azonban nem elég, a több mint kétórás műsor kitöltésére és a zenekar, valamint a konferanszié minden igyekezete ellenére, egyhangúvá válik előadásuk. Ha módot találnak műsoruk változatosabbá tételére, a megye legjobb könnyűzenei együttesévé válhatnak.” (CsMH, 1958. január 28., 6. p.).

A honvédek következő fellépésére a nőtanács „teaestjén” került sor, amit február 8-án rendeztek a Zrínyi utcai rendőregyesület épületében, a honvéd tánczenekarnak aznap volt még egy fellépése a Béke étterem nagytermében, ahol a Vendéglátóipari Vállalat tartott „pincérbálat.” (CsMH, 1958. február 11., 1. p.). Május 18-án „anyák és gyermekek napja” zajlott a Vásárhelyi Harisnya- és Kötöttárugyárban, ahol a honvéd tánczenekar játszott (CsMH, 1958. május 23., 5. p.). Október 25-én pedig a téglagyár szüreti mulatságán léptek fel az I-es téglagyár kultúrhelyiségében CsMH, 1958. október 25., 4. p.). 1959. január 18-án „táncesten” (CsMH, 1959. január 17., 6. p.), március 8-án pedig „klubesten” (CsMH, 1959. február 28., 6. p.) játszott a vásárhelyi honvéd tánczenekar az IH-ban.

Ezt követően a 16 tagú együttes feloszlott, aminek több oka volt. Egyrészt nem biztosítottak számukra járművet a fellépésekre való eljutáshoz, másrészt a zenekar katonai jellegéből adódóan más helyzetben volt, mint egy civil együttes. Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a néphadsereg keretei között működve sokkal érzékenyebben hatottak a zenekarra a nemzetközi helyzet változásai. Sok múlt az éppen aktuális parancsnok hozzáállásán, aki döntött a fellépések engedélyezéséről. A hidegháborús paranoia (kubai forradalom, „német helyzet” stb.), vagy önös érdekeik miatt a parancsnokok többször harci riadót rendeltek el, amikor a zenekar tagjainak hétvégén is a laktanyában kellett tartózkodniuk.

1959 végén a zenekar zongoristájának, Hegedűs Endrének a kezdeményezésére mégis újra alakult a zenekar, létszáma 7 főre csökkent. Dixieland zenekarként volt számon tartva, de nem kimondottan az a nyugati „dixielandi party” volt, mert szerepeltek a zenekarban olyan hangszerek is, amik akkoriban a dixieland zenében nem voltak, megszólalásuk hasonlított az esztrád tánczenéhez (zenei egyvelegek). Hegedűs Endre megszerezte a nagy nyugati big band együttesek kottáit, amiket akkoriban kézzel másoltak le. Családi kapcsolat révén a külföldre került Gyimesi Lászlón keresztül jutottak hozzá sok kottához. Ami javításra szorult, azt kijavította, Hegedűs Endre elé került egy hangszerelés, meg tudta állapítani, hogy ennek a szólamnak ezek a hangjai nem odavalók, mert el lett írva a kotta. Az együttes műsorszlogenje ez volt: „Erre táncol a világ”, repertoárjában megtalálható volt Woody Herman, Duke Ellington, Kambezi szerzeményei, George Gershwin Kék Rapszódiája, Rimsky Korsakov Trépak című száma. A 4228. honvédségi alakulatnál 1959-ben négy növendék jelentkezett próbajátékra: Békési István, Géczi Gusztáv, Gonda Sándor és Prágai József. A zenekarban dolgozó tiszthelyettesek tanították meg a zenekarban előírt követelményeket. A már említett Csonka Tiboron, Hegedűs Endrén, Hegyes Györgyön, Vidák Sándoron és Markovics Józsefen kívül a zenekar tagja volt még Maczelka Ferenc (Vásárhelyi Füzetek). Az aktuális parancsnokokkal továbbra is meggyűlt a baja a zenekarnak. A Szegedi Szabadtéri Játékokon való közreműködésük alkalmával a megyei pártbizottságnak kellett közben járnia, hogy részt vehessenek a műsorban. Többek között az Aida, a Hunyadi László, a Cigánybáró, a Faust megvalósításában vett részt a zenekar a színház zenészeivel együtt. Az 1812 zenekari mű csata jelenetében a honvéd zenekar adta „a fúvós nehéz tűzérséget”. (Prágai József, 2023).

1959. december 14-én a Tisza étteremben rendeztek „táncdalestet”, itt már a 7 tagúra apadt honvédzenekar játszott (CsMH, 1959. december 10., 6. p.). 1960-as farsangi szezon idején a Tiszában játszott a honvéd tánczenekar (CsMH, 1960. február 14., 10. p.), az együttes a tavasz során egy a Békében tartott divatbemutatón is közreműködött (CsMH, 1960. április 22., 6. p.). 1960. május 15-én Makón rendezték meg a „népi-, és tánczenekarok megyei bemutatóját.” Hódmezővásárhelyt a „népi vonalon” a vásárhelyi honvéd népi zenekar, a tánczenekarok között a helyőrségi tánczenekar képviselte (CsMH, 1960. május 12., 4. p.). A honvéd tánczenekar 1961. január 28-án a HÓDIKÖT kultúrházban rendezett „hópehely-bálon” zenélt (CsMH, 1961. január 27., 6. p.). Augusztus 19-én, mint a helyőrségi klub tánczenekara működött közre a „fegyveres testületek elvtársi találkozóján.” (CsMH, 1961. augusztus 18., 6. p.). November 12-től a Béke étteremben kezdett újra ötórai teákat játszani a honvéd tánczenekar fél négytől fél nyolcig, közreműködött Gardi Marika táncdalénekes (CsMH, 1961. november 12., 10. p.). Női szólistaként még Márík Erzsébet működött közre a zenekarral (Prágai József, 2023). Az 1962-es báli idényben, a MEDOSZ-MTE által február 17-én rendezett sportbálon zenélt a honvéd tánczenekar (CsMH, 1962. február 16., 6. p.). 1963 szilveszterén a HÓDIKÖT kultúrházban a honvéd tánczenekar szórakoztatta az óévet búcsúztatókat (CsMH, 1963. december 30., 2. p.). Ebben az időszakban rádiófelvétel is készült a zenekarral Budapesten, a Magyar Rádió 6-os stúdiójában (Prágai József, 2023).

A honvédség keretei között az elkövetkező évtizedekben is működött a katonazenekar, egészen a rendszerváltásig, de a műfaji változások miatt tánczenei rendezvényeken már egyre kevésbé vettek részt. Nagy törést eredményezett, hogy az 1990 utáni politikai változások nyomán el kellett távolítani a hadseregből a politikai munkásokat. Ennek lettek áldozata a vásárhelyi és hat másik katonazenekar, mivel beosztás szintjén a katonazenészek a politikai osztályhoz tartoztak, az ő állományukból küldték el a szükséges létszámú, eltávolítandó embert. A zenészek nagyrésze leszerelt, néhány fő más beosztást kapott (üzemanyag-raktáros, segédtiszt). Für Lajos akkori honvédelmi miniszternek egyik, a dandárnál tett látogatása alkalmával feltűnt, hogy a fogadására nem állt ki a katonazenekar, még csak egy kürtös se volt, aki a vigyázz jelet elfújta volna. Kérdőre vonta az akkori parancsnokot Csorba Mihály alezredest, aki a Honvédelmi Minisztérium zenekarokat megszüntető eljárására hivatkozott. Elkezdődött a katonazenekar újjászervezésé Prágai József és Hegyes György irányításával. A problémát az jelentette, hogy nem zenészként helyezték volna állományba a tagokat, hanem a dandár különböző fegyvernemeinél, így nem vállalták a tagok.

2001-ben újra elrendelték a helyőrségi zenekar megszervezését, ezt követően állt össze a ma is működő helyőrségi zenekar első formációja Kovács István karmester vezetésével (Délmagyar.hu, Prágai József, 2023). Verasztó Ferenc (tuba) és Erdélyi Béla (klarinét) voltak az egyedüli tagok, akik a régi összeállításban is játszottak (Prágai József, 2023). Vásárhely mellett Debrecenben, Szolnokon, Szentendrén, Tatán, Székesfehérváron, Kaposváron, Budapesten működik helyőrségi zenekar, valamint Veszprémben a légierő kisebb létszámú együttese. Az újjászervezett együttes visszatért a Rádió 6-os stúdiójába, több komolyzenei hangversenyükről készült felvétel. Emellett koszorúzásokon, temetéseken, emlékműavatásokon, fesztiválokon, díszelgéseken játszanak, valamint térzenéket adnak (Délmagyar.hu). Nagy különbség az újjászervezett zenekar és a rendszerváltásig működő zenekar között, hogy az új együttes tagjai döntően felsőfokú zenei végzettséggel rendelkeznek (Délmagyar.hu, Prágai József, 2023).

 

A helyőrség népi zenekara

 

Az akkori parancsnokság javaslatára alakult a helyőrségi zenekar tagjaiból 1957-ben egy 9 tagú népi zenekar, aminek a vezetője Lakatos Béla lett (CsMH, 1957. október 29., 4. p.). Lakatos Béla a szegedi színházban első hegedűs volt, jó viszonyt ápolt Hegyes Györggyel, a honvéd tánczenekar vezetőjével, aki elhozta katonának. A zenekar számára folyamatosan problémát jelentett a megfelelő cimbalmos megtalálása, ugyanis a cimbalom nagyon fontos volt a népi zenekarban. Rendszeresen vonultattak be cimbalmosokat, de olyan színvonalon tudtak cimbalmozni, ha Hegyes György elmondta, hogy ezt a futamot, ezt az akkordot csinálja, nem volt képes megjegyezni, nem voltak megfélően képzettek. Végül aztán a cimbalmot Hegedűs Endre, a honvéd tánczenekar zongoristája helyettesítette, aki akkor tanulta meg igazán a hallgatókat, és a csárdásokat kísérni. Aztán jött olyan parancsnok, aki nem azzal foglakozott, hogy a muzsikusok mit csinálnak, hanem szolgálatba osztotta be őket! Lakatos Béla hat évig bírta a hadseregben, miután leszerelt visszament a színházhoz, valamint Kiszin Miklóssal kitűnő cigányzenekart alapítottak Szegeden (Prágai József, 2023).

 

Irodalomjegyzék:

 

Periodikák:

 

Csongrád Megyei Hírlap 1957-1963

Vásárhelyi Füzetek III. évfolyam 2. szám, 2012. február 28., 7. p.

 

Internetes források:

 

https://www.delmagyar.hu/hodmezovasarhely-es-kornyeke/2007/04/a-vasarhelyi-katonazeneszeknek-190-fellepesuk-van-egy-evben

 

Adatközlő:

Prágai József

 

 

A Tiszti Klub (Fegyveres erők klubja)

az egyik leghangulatosabb szórakozóhely volt Hódmezővásárhelyen (Szántó Kovács János utca).

Forrás: Imre Krisztina

 

 

 

 

 

A honvéd tánczenekar fellépéseinek hirdetései.

Forrás: Csongrád Megyei Hírlap

 


 

Az újjáalakult MH Hódmezővásárhely Helyőrségi Zenekar.

Forrás: Fricsay Richárd Katonazenei Hagyományőrző Egyesület

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok